A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Вікнянська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників "Центру професійного розвитку педпрацівників"

УКРАЇНА

ВІКНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАСТАВНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

     _______________________________________________________________________________________________________

 

59433, с.Вікно, Заставнівський район, Чернівецька область, вул. Головна, 80   тел. ( 03737 ) 2-87-42, 2-86-43  

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

виконавчого комітету Вікнянської сільської ради

          

     

   №47-ОД                                                                                 13.10.2020 р. 

 

Про затвердження складу комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників «Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської

та Юрковецької сільських рад»

 

         Керуючись Постановою КМУ від 29.07.2020 року №672 «Про затвердження Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників», відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

         1. Створити комісію для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників «Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської та Юрковецької сільських рад» чисельністю 13 (тринадцять) чоловік.

         2. Затвердити такий персональний склад комісії:

голова комісії – Шафер Віталій Вікторович, голова Юрковецької сільської ради;

заступник – Січковська Орися Танасіївна, директор КУ «Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської та Юрковецької сільських рад»;

секретар –  Кривохижа Людмила Іванівна, начальник відділу освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я, культури, соціального захисту Вікнянської сільської ради;

члени комісії:

Ковалюк Іван Дмитрович, Вікнянський сільський голова;

Амбросійчук Тетяна Маноліївна, секретар Вікнянської сільської ради;

Смеречанська Марія Дмитрівна, перший заступник Юрковецькго сільського голови з питань виконавчих органів;

Котик Ярослав Михайлович, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Юрковецької сільської ради;

Ілащук Марія Миколаївна, секретар Юрковецької сільської ради;

Галяновська Ольга Іванівна, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Юрковецької сільської ради;

Фуштей Ілля Дмитрович, депутат Юрковецької сільської ради, директор Горошовецького ЗЗСО І-ІІІ ст.;

Денченко Любов Миколаївна, спеціаліст І категорії відділу освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я, культури, соціального захисту Вікнянської сільської ради;

Голик Світлана Василівна, член виконавчого комітету Вікнянської сільської ради, директор опорного закладу «Вікнянський ЗЗСО І-ІІІ ст.»;

Манчуленко Микола Манолійович, юрисконсульт Вікнянської сільської ради.

 

 

Вікнянський сільський голова                                          Іван КОВАЛЮК

 

 

УКРАЇНА

ВІКНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАСТАВНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

     _______________________________________________________________________________________________________

 

59433, с.Вікно, Заставнівський район, Чернівецька область, вул. Головна, 80   тел. ( 03737 ) 2-87-42, 2-86-43  

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

виконавчого комітету Вікнянської сільської ради

          

     

   №46-ОД                                                                                 13.10.2020 р. 

 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників «Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської

та Юрковецької сільських рад»

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників,  затвердженого Постановою КМУ від 29.07.2020 року №672, на виконання пункту 5 розділу X «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

 

1. Затвердити  Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської та Юрковецької сільських рад» згідно з додатком №1.

 

2. Конкурсній комісії при підготовці та проведенні конкурсу керуватися даним Порядком.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря сільської ради Амбросійчук Т.М.

 

Вікнянський сільський голова                                          Іван КОВАЛЮК

 

 

Додаток №1

до розпорядження

по Вікнянській сільській раді 

№46-ОД від 13.10.2020 року

 

Порядок

проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних  посад працівників КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВІКНЯНСЬКОЇ

ТА ЮРКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД»

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської та Юрковецької сільських рад» (далі – Центр).  Управління  Центром здійснюють засновники – Вікнянська  та Юрковецька сільські ради (далі – Засновники).

2. Посаду працівника Центру  може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаційні здібності, пройшла конкурсний відбір на посаду директора «Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської та Юрковецької сільських рад» та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Порядку.

3. Призначення працівників  Центру   здійснюється директором  КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської та Юрковецької сільських рад» за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

 4. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження сільського голови (або особи, яка виконує його обов’язки) про проведення конкурсу.

 5. Рішення про проведення конкурсу приймає сільський голова  (або особа, яка виконує його обов’язки):

– не менше ніж за два місяці до закінчення строкового трудового договору (контракту), укладеного з директором Центру;

– не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з директором  Центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.’

 6. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) проведення конкурсного відбору;

7) визначення переможців конкурсу;

8) оприлюднення результатів конкурсу.

 7. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати тридцяти днів з дня його оголошення.

8. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Засновника, офіційному вебсайті комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської та Юрковецької сільських рад» (за наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

- найменування комунальної установи;

- повне найменування посади;

- кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників  комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської та Юрковецької сільських рад»  відповідно до цього Порядку;

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі в конкурсі;

- дату та місце початку конкурсу відбору, етапи його проведення та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.

9. Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 - копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи – не менше п’яти років на день їх подання;

- заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії у випадку виникнення конфлікту інтересів. Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

10. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

11. Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні термін. Уповноважена особа (секретар конкурсної комісії) приймає документи за описом, копію якого надає особі, що їх подає.

12. Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються в сільській раді.

 13. У разі не відповідності поданих документів встановленим вимогам, кандидати до конкурсу не допускаються, про що їх повідомляє один із Засновників Центру

14. До участі в конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

подали не всі документи, визначені цим Порядком відповідно до вимог чинного законодавства, для участі в конкурсі;

подали документи після завершення терміну їх подання.

15. Для організації проведення конкурсу на посаду педагогічного працівника утворюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується розпорядженням сільського голови.

16. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова, а в разі його відсутності – заступник голови комісії. Веде протокол засідання  секретар комісії.

17. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 7 до 13 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять: представники від сільських рад, представники від комісій сільських рад з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, представники закладів загальної середньої освіти Вікнянської та Юрковецької об’єднаних територіальних  громад.

18. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

– брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

– заявляти самовідвід у разі наявності чи настання конфлікту інтересів.

19. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів затвердженого складу комісії. Члени конкурсної комісії можуть висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

20. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

21. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, не дискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

22. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують всі присутні члени конкурсної комісії. Рішення оприлюднюється на офіційному вебсайті Вікнянської та Юрковецької сільських рад на офіційному вебсайті Центру (за наявності) протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

23. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:  – перевірки знання законодавства у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів;

– співбесіди у формі надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

24. Кандидати, які допущені до конкурсу, в один день проходять усний іспит на знання законодавства України про освіту та дають відповіді на поставлені питання.

25. Максимальна кількість балів, яку може отримати кандидат за підсумками іспиту, становить 20 (10 за знання законодавства про освіту та 10 за співбесіду). Результати фіксуються у протоколі.

26. Кандидати, які за результатами іспиту на знання законодавства про освіту набрали 10 і менше балів, не допускаються до співбесіди.

27. Кандидати, які набрали 10 і більше балів, допускаються до співбесіди.

28. Із результатами оцінювання кандидат ознайомлюється під підпис.

29. Після проведення усного іспиту та співбесіди конкурсна комісія визначає переможця конкурсу шляхом відкритого чи таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся.

30. Упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсу, визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся, конкурсна комісія оприлюднює результати конкурсу на офіційних вебсайтах Засновника та комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської та Юрковецької сільських рад»випадку його наявності).

31. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення конкурсною комісією

– рішення про затвердження результатів голосування конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на посаду педагогічних працівників  комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вікнянської та Юрковецької сільських рад»

– рішення про те, що конкурс вважається таким, що не відбувся.

32. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У випадку визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

33. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії з переможцями конкурсу оформляються трудові відносини шляхом підписання директором Центру відповідного розпорядження (наказу).

Вікнянський сільський голова                                          Іван КОВАЛЮК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора