Вікнянська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Програма "Комфортна громада"

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ХХVІI  сесії VII  скликання Вікнянської сільської ради

№6-27/2019  від 18.02.2019

Сільський голова: ____________І.Д.Ковалюк.

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

будівництва, ремонту та утримання

об’єктів комунального господарства Вікнянської ОТГ

на 2018-2020 роки «Комфортна громада»

(зі змінами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Вікно

2018 рік

 

ЗМІСТ

Паспорт  Програми ____________________________________________   3

Розділ 1. Вступ      __________________________________________ 4

Розділ 2. Мета програми   _______________________________________  4

Розділ 3. Фінансове забезпечення Програми  ______________________    4

Розділ 4.  Показники виконання Програми  ________________________   4

Розділ 5. Організація та контроль за виконанням заходів Програми _  5

 

Додаток 1. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту комунальної сфери Вікнянської ОТГ.

Паспорт

Програми будівництва, ремонту та утримання об’єктів комунального господарства Вікнянської ОТГ на 2018-2020 роки «Комфортна громада»

 

1.

Ініціатор розроблення

Програми

Вікнянська сільська рада

2

Законодавство, назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програм

 

Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів»,  «Про автомобільні дороги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання» та інші нормативно-правові акти України.

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Вікнянської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчі органи сільської ради

5.

Учасники Програми

Виконавчі органи сільської ради

6.

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

7.

Кошти, задіяні на виконання Програми

Місцевий бюджет, державний бюджет, кошти співфінансування  та інші джерела, не заборонені законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

       у тому числі:

 

25 321, 48 тис. грн.

8.1.

коштів місцевого  бюджету

1 557,25 тис. грн.

 

коштів державного бюджету

23 764,23 тис. грн.

 

коштів інших джерел

 

 

 

 

 

 

 

Вікнянський сільський голова                               Іван КОВАЛЮК

1.      Вступ

Комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу громади, що забезпечує її життєдіяльність.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми будівництва, ремонту та утримання об’єктів комунального господарства Вікнянської ОТГ на 2018-2020 роки «Комфортна громада» (далі - Програма) є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про питну воду та питне водопостачання», «та інші нормативно-правові акти України.

2.      Мета Програми

Метою Програми є дотримання планомірного процесу реалізації будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства, створення успішної, конкурентоспроможної громади з європейською якістю життя та безпечним довкіллям, що передбачає належне функціонування інженерної та транспортної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів.

З метою забезпечення оптимального балансу інтересів держави цілі та завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування та жителів громади.

3.      Фінансове забезпечення Програми

3.1.   Завдання, передбачені Програмою, спрямовані на реалізацію єдиної політики в питаннях будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства на 2018-2020 роки. Завдання і заходи Програми затверджуються бюджетом громади на відповідний рік. Фінансування завдань Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів співфінансування, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3.2.   Програма є відкритим документом для внесення уточнень, доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку Вікнянської ОТГ. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Вікнянською сільською радою.

4.      Показники виконання Програми

4.1.   Забезпечення надання населенню комунальних послуг належної якості, відповідно до вимог національних стандартів.

4.2.   Забезпечення умов безпечного проживання населення громади.

4.3.   Покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення.

4.4.   Покращення екологічної ситуації в громаді.

4.5.   Економія енергоресурсів шляхом впровадження енергозберігаючих заходів.

4.6.   Підвищення надійності та якості енергозабезпечення бюджетних установ громади.

4.7.   Забезпечення безаварійного руху спеціального, приватного автотранспорту та безпеки руху пішоходів.

4.8.   Покращення технічного стану автомобільних доріг.

4.9.   Забезпечення належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

4.10. Продовження термінів експлуатації складних споруд (мости, гідроспоруди, пам’ятники, заглиблені споруди тощо).

4.11. Забезпечення повного освітлення території населених пунктів громади із застосуванням енергозберігаючих світильників.

4.12. Усунення локальних підтоплень територій забрудненими зливовими водами, зупинення заболочування територій, розчистка русел та проведення берегоукріплення річок Вікнянської  ОТГ.

4.13. Збереження об'єктів загального користування, природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів.

4.14. Ліквідація стихійних та несанкціонованих сміттєзвалищ в населених пунктах громади.

4.15. Впровадження енергозберігаючих заходів у комунальних закладах Вікнянської ОТГ.

4.16. Будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів комунального господарства Вікнянської ОТГ проводити згідно з переліками, вказаними в Додатку 1.

5.      Організація та контроль за виконанням заходів Програми

5.1.   Головним розпорядником коштів та замовником виконання заходів Програми є виконавчий комітет Вікнянської сільської ради.

5.2.   Контроль за виконанням даної Програми здійснює сільська рада та її виконавчий комітет.

5.3.   Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

5.4.   Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збору та формування електронних баз даних, проведення аналізу реалізації Програми, може бути статистична звітність, результати спеціальних досліджень та інші.

 

 

Секретар сільської ради                                      Тетяна АМБРОСІЙЧУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора