Вікнянська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Програма розвитку гуманітарної сфери Вікнянської ОТГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХVІI сесії VII скликання

Вікнянської сільської ради ОТГ

від 18.02.2019 року за №5-27/2019.

Сільський голова __________________ І.Д.Ковалюк.                                              

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку гуманітарної сфери

Вікнянської ОТГ на 2018-2020 роки

(зі змінами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Вікно

2018 рік

ЗМІСТ

 

Паспорт Програми розвитку гуманітарної сфери Вікнянської ОТГ на 2018-2020 роки ………………………………………………………………………

Вступ …………………………………………………………………………

1.      Аналіз розвитку гуманітарної сфери Вікнянської ОТГ у 2017 році (освіта, охорона здоров’я, культура, фізична культура і спорт) ……………..

2.      Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2018-2020 роки (освіта, охорона здоров’я, культура, фізична культура і спорт) ……………

3.      Напрями діяльності та заходи Програми розвитку гуманітарної сфери Вікнянської ОТГ на 2018-2020 роки ……………………………………………

4.      Очікувані результати ………………………………………………………

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку гуманітарної сфери

Вікнянської ОТГ на 2018-2020 роки

 

Назва програми

Програма розвитку гуманітарної сфери Вікнянської ОТГ на 2018-2020 роки

Підстава для розробки Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про фізичну культуру і спорт» постанови Уряду України, нормативно-інструктивні документи Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури України, Міністерство молоді та спорту України, державні, регіональні та сільські програми.

Дата затвердження Програми

Лютий 2018 року

Замовник Програми

Вікнянська сільська рада

Головний розробник Програми 

Виконавчий комітет Вікнянської сільської ради

Відповідальні за виконання програмних показників

Виконавчий комітет Вікнянської сільської ради, заклади освіти громади, заклади охорони здоров’я громади, заклади культури.

Мета Програми

Збереження та удосконалення закладів освіти, охорони здоров’я, культури та спорту відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, підвищення доступності послуг в гуманітарній сфері.

Завдання Програми

- охоплення дітей обов’язковою дошкільною, загальною середньою та позашкільною освітою;

- оновлення змісту і запровадження новітніх технологій у дошкільній, загальній середній, позашкільній освіті;

- збереження і зміцнення здоров'я населення громади;

- формування первинної ланки медичних послуг для жителів громади;

- оптимізація та оновлення мережі гуртків та творчих об’єднань художньо-естетичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, еколого-натуралістичного та туристично-краєзнавчого напрямів;

- популяризація здорового способу життя серед населення;

- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;

- зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти, охорони здоров’я, культури та спортивної інфраструктури громади.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

Основні джерела фінансування заходів Програми

- сільський бюджет;

- державний бюджет;

- інші джерела.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням завдань Програми здійснюють:

-сільська рада;

-виконавчий комітет сільської ради;

-постійна комісія сільської ради з питань гуманітарної політики.

ВСТУП

Програма розвитку гуманітарної сфери Вікнянської ОТГ на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена з метою:

-        створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти громади на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та сільських програм;

-        покращити ресурсний та матеріально-технічний стан фізичної культури та спорту і наблизити до сучасних європейських вимог, забезпечити оптимальну рухову активність мешканців громади, підвищити рівень дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень;

-        здійснення впродовж 2018-2020 років комплексу заходів зі збереження, розвитку та модернізації існуючої мережі закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою, підтримки культурної якості, підвищення компетенцій, розвитку професійного та аматорського мистецтва та створення умов для творчого розвитку особистості

-        впровадити правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я у Вікнянській ОТГ, метою яких є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

Підготовка Програми зумовлена процесами реформування в Україні, підвищенням ролі регіонального та місцевого компонента в розвитку громад. Особливістю гуманітарної сфери є її подальше забезпечення ресурсами громади.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку гуманітарної сфери громади, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує керівників закладів, колективи до реалізації спільних пріоритетів на спільних засадах.

Програма становить собою комплекс проектів з визначенням шляхів їх реалізації та очікуваного фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення громади щодо рівня освіти, культурного розвитку, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення якісних послуг охорони здоров’я.

Актуальними залишаються проблеми оновлення матеріально-технічного забезпечення закладів гуманітарної сфери.

У сфері позашкільної освіти необхідно вирішити проблеми підвищення соціального статусу закладів освіти, зміцнення партнерських стосунків з громадськістю та освітніми установами, збільшення частки дітей та учнівської молоді, залученої до позашкільного навчання.

Формування культурної політики громади повинне відбуватися із залученням громадськості до культурних процесів, співпрацею місцевої влади та громади через прийняття та підтримку громадських ініціатив.

В гуманітарній сфері потребують подальшого вирішення питання: організації роботи з обдарованими дітьми; збереження, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази закладів та установ; удосконалення кадрової політики; організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи; комп'ютеризації та інформатизації закладів та установ; створення оптимальної інформаційної інфраструктури в межах громади.

І. Аналіз розвитку гуманітарної сфери Вікнянської ОТГ

 в 2017 - 2019  роках

 

В межах Вікнянської ОТГ станом на 2017 рік функціонували наступні заклади гуманітарної сфери:

Вікнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Онутський НВК І-ІІ ст.,   Брідоцький НВК І ст., Самушинський НВК І ст., Вікнянський ДНЗ.

У 2018 році завершився процес формування опорного закладу «Вікнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.», понижено ступіль Брідоцького й Онутського навчальних закадів та перейменовано їх на «Брідоцький ЗЗСО І ст.», «Онутський ЗЗСО І ст.», призупинено діяльність Самушинського НВК І ст.».

У всіх населених пунктах Вікнянської громади наявні Будинки культури. Співробітники в с. Митків, с. Онут та с. Вікно мають музичну освіту та організовують аматорські колективи.

У с.Вікно працює Вікнянська музична школа.

В межах громади наявні бібліотеки в с. Брідок, с. Самушин, с. Онут та с. Вікно, а також у Вікнянській ЗОШ І-ІІІ ст. Бібліотечний фонд застарілий, поповнюється не регулярно. Бібліотеки не під’єднані до мережі Інтернет.

Існуюча система спорту в громаді має ряд проблем. Найгостріші з них – відсутність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та вдосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки, відсутність ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту та відсутність сучасних спортивних споруд, як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту.

В селах Онут, Брідок, Самушин, Митків, Мосорівка нявні ФАПи. Приміщення ФАПів потребують ремонту. В с. Вікно розміщена амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Приміщення потребують ремонту, оснащеність медичними засобами недостатня.

ІІ. Головна мета програми

Створення умов для формування самобутнього та різноманітного освітнього та культурного середовища, що стане основою для формування освіченості жителів громади. Створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та спортом, всебічного гармонійного розвитку людини, популяризація здорового способу життя, максимальна реалізація здібностей дітей та обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень, формування патріотичних почуттів. Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров'я населення громади, підвищення якості та ефективності первинної медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я, поширення стандартів здорового способу життя та забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг, як передумова підвищення показників якості та тривалості життя.

ІІІ. Пріоритетні напрями розвитку гуманітарної сфери Вікнянської ОТГ на 2018-2020 роки:

 • впровадити роботу над реалізацією Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових документів, що регулюють діяльність освітньої галузі;
 • спрямувати діяльність педагогічних колективів на впровадження «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
 • продовжити роботу щодо створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін та інших чинників;
 • організація відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій;
 • оптимізація та оновлення мережі гуртків та творчих об’єднань художньо-естетичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, еколого-натуралістичного та туристично-краєзнавчого напрямів.
 • продовжити здійснення заходів щодо дебюрократизації школи, спрощення документообігу;
 • модернізація закладів культури, переформатування відповідно до вимог сучасності, розвиток сучасних напрямків мистецтва на базі шкіл естетичного виховання з метою всебічного розвитку молоді;
 • залучення громадськості до культурних процесів, співпраця місцевої влади та громади з метою підтримки мистецьких проектів та створення позитивного іміджу Вікнянської громади;
 • розвиток подієвого туризму, проведення культурно-мистецьких заходів, що формують імідж громади як туристично привабливої та культурної общини;
 • створення умов для творчої активності мешканців. Підтримка  самовираження як головної форми людської гідності та соціального охоплення без будь-яких упереджень щодо віку, статі, етнічного походження, чи інших видів дискримінації, що перешкоджає реалізації повноцінної свободи;
 • пошук матеріалів культурної спадщини, робота з відновлення архівних даних, етнодокументалістики;
 • робота із дослідження традиційних буковинських ремесл та жанрів прикладного мистецтва;
 • забезпечити відповідний рівень медикаментозного і матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я; вдосконалення організації системи надання медичної допомоги.
 • впровадження сучасних медичних технологій, збільшення можливостей щодо обміну досвідом та володіння ними, підвищення рівня оплати праці у працівників медичної галузі.
 • відкриття на базі терапевтичного відділення Заставнівської ЦРЛ хостелу для людей похилого віку.
 • формування Центру безпеки Вікнянської ОТГ на базі недобудованої лікарні.
 • повна комп’ютеризація медичних закладів Вікнянської ОТГ.
 • формування вмотивованості населення щодо формування здорового способу життя і збереження здоров’я.
 • заміна морально та фізично застарілого медичного обладнання.
 • проведення роз’яснювальної, щодо впливу соціально-економічних та екологічних чинників, недосконалого способу життя населення, обмежена фізична активність населення на погіршення стану здоров'я.

IV. Очікувані результати:

-        задоволення потреб громади в отриманні дітьми якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

-        збільшення кількості дітей, що здобули дошкільну освіту, задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у самовизначенні і творчій самореалізації;

-        оптимізація та оновлення мережі гуртків;

-        забезпечення якісної освітньої підготовки школярів, підвищення рівня компетентності школярів, становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці у динамічному світі;

-        модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;

-        поліпшення громадського здоров’я, залучення дітей до занять різними видами спорту;

-        дотримання соціальних гарантій для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей дітей переселенців та дітей учасників АТО;

-        виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції;

-        збільшення кількості населення, яке займається фізичною культурою та спортом під час проведення активного дозвілля;

-        збільшення обсягу рухової активності та залучити дітей і молодь до занять у дитячо-юнацьких спортивних секціях, створити умови для розвитку спорту;

-        забезпечення збереження участі спортсменів на змаганнях обласного, всеукраїнського рівнів;

-        будівництво спортивних споруд, які відповідають сучасним вимогам;

-        збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, відновлення і будівництво спортивних споруд для масового спорту;

-        облаштування велосипедних доріжок в тому числі для залучення туристів;

-        підвищення рівня поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

 • інтеграція у культурні процеси, освоєння нових форм і напрямків культурної діяльності;
 • формування сучасного, якісно нового культурного середовища з комплексом інноваційних послуг для задоволення культурно-дозвіллєвих, освітніх, інформаційних потреб;
 • підвищення культурно-освітнього рівня громадянського суспільства та сприяння реалізації індивідуальних творчих здібностей кожного члена громади;
 • збереження мережі закладів культури та зміцнення їх матеріально-технічної бази;
 • розширення спектру надання культурно-освітніх послуг населенню та підвищення їхнього рівня;

-        поліпшення обізнаності населення з питань формування здорового способу життя та його збереження;

-        реформування системи охорони здоров'я шляхом пріоритетного розвитку первинної медичної допомоги та оптимізації структури ліжкового фонду закладів охорони здоров'я;

-        підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення;

-        покращення забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами, дороговартісними витратними матеріалами медичного призначення;

-        покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я;

-        поліпшення інформаційного забезпечення закладів охорони здоров'я;

-        очікуваними результатами від виконання Програми будуть слугувати: зростання народжуваності; збільшення середньої тривалості життя мешканців громади; забезпечення населення послугами сімейної медицини; покращення виявлення захворювань на ранніх стадіях та зниження рівня смертності населення у працездатному віці; скорочення захворюваності на туберкульоз; зменшення первинного виходу хворих на інвалідність та інше.

 

Секретар сільської ради                                      Тетяна АМБРОСІЙЧУК

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора