Вікнянська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Програма підтримки материнства

Описание: Герб України

 

ВІКНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЗАСТАВНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ,  УКРАЇНА

 

ХIХ  сесія VІІ скликання

Друге пленарне засідання

 

РІШЕННЯ №49-19/2018

 

від   07 червня  2018  року                                                               с.Вікно

 

 

Про затвердження

Програми підтримки материнства

у Вікнянській ОТГ

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 3 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», сесія сільської ради вирішила:

1. Затвердити Програму підтримки материнства у Вікнянській ОТГ (додаток 1).

2. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги в рамках Програми підтримки материнства у Вікнянській ОТГ (додаток 2).

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб – порталі Вікнянської сільської ради.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту.

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою..

 

 

Вікнянський сільський голова                                        Ковалюк І.Д.

 

 

 

Додаток 1

до рішення ХІХ сесії VII скликання

Вікнянської сільської ради

07.06.2018 №49-19/2018

 

 

ПРОГРАМА

підтримки материнства У ВІКНЯНСЬКІЙ ОТГ ЗАСТАВНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(зі змінами, внесеними рішенням 37 сесії 7 скликання

№3-37/2020 від 28.04.2020 року)

 

  1. Загальні положення

 

Програма підтримки материнства (далі  –  Програма) передбачає надання матеріальної допомоги сім’ям з новонародженими дітьми. Згідно з цією Програмою матеріальна допомога є добровільною допомогою Вікнянської сільської ради та внеском у підвищення рівня соціального і матеріального захисту матерів після народження дитини.

1. 1. Для цілей,  визначених цією Програмою, батьками  новонародженої дитини вважається один із батьків дитини (опікун), який зареєстрований разом з дитиною, що народилася після дати вступу в дію даної  Програми, та протягом останніх 360 днів до дати народження дитини був зареєстрований у населених пунктах, що входять до складу Вікнянської об’єднаної територіальної громади: с. Вікно, с. Онут, с. Брідок, с. Митків, с. Самушин, с. Мосорівка Заставнівського району Чернівецької області».

2. 2. Програма регулює питання надання матеріальної допомоги в сумі: 10 000 (десять) тисяч гривень за першу дитину в сім’ї, 15 000 (п’ятнадцять) тисяч гривень за другу дитину, 25 000 (двадцять п’ять) тисяч гривень за третю та наступних дітей одному з батьків дитини (опікуну), який зареєстрований разом з дитиною, що народилася після дати вступу в дію даної Програми та протягом останніх 360 днів до дати народження дитини був зареєстрованим у населених пунктах, що входять до складу Вікнянської об’єднаної територіальної громади: с. Вікно, с. Онут, с. Брідок, с. Митків, с. Самушин, с. Мосорівка Заставнівського району Чернівецької області.

3. Допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини. Опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення суду чи органу опіки про встановлення опікунства.

4. Надання матеріальної допомоги здійснюється у черговості подання заяв.

5. Формування реєстру батьків дітей (опікунів), які відповідають вимогам п.2 цієї програми, здійснює виконавчий комітет Вікнянської сільської ради.

6. Не мають права на отримання матеріальної допомоги особи, які були зареєстровані в населених пунктах, що входять до складу Вікнянської об’єднаної територіальної громади: с. Вікно, с. Онут, с. Брідок, с. Митків, с. Самушин, с. Мосорівка Заставнівського району Чернівецької області протягом менше ніж 360 днів до дати народження дитини.

 7. Мешканці громади, які належать до категорії осіб, що визначені у пункті 2 цієї Програми та бажають отримати матеріальну допомогу відповідно до цієї Програми, подають до виконавчого комітету Вікнянської сільскої ради такі документи:

7.1. Заяву за підписом матері (батька, опікуна) на ім’я Вікнянського сільського голови.

7.2. Копію паспорта матері (батька, опікуна), яка після вступу в дію даної Програми народила дитину та протягом останніх 360 днів до дати народження дитини проживали та була зареєстрована в населених пунктах, що входять до складу Вікнянської об’єднаної територіальної громади: с. Вікно, с. Онут, с. Брідок, с. Митків, с. Самушин, с. Мосорівка Заставнівського району Чернівецької області.

7.3. Копію свідоцтва про народження дитини.

8. Даний перелік документів є вичерпним.

9. Рішення про надання матеріальної допомоги затверджується виконавчим комітетом Вікнянської сільської ради.

 

2. Механізм реалізації Програми.  Очікувані результати, ефективність Програми

 

1. Програма розрахована на період з 2018 р. по 2020 роки.

2. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених нормами чинного законодавства України.

3. Фінансування здійснюється в межах асигнувань, затверджених місцевим бюджетом на відповідний рік, але не менш ніж затверджено плановими показниками Програми на відповідний рік. Виконання Програми дасть змогу покращити соціально – економічний стан матерів при народженні дитини.

 

3. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених нормами чинного законодавства України. Головним розпорядником коштів, залучених для реалізації цієї Програми, є виконавчий комітет Вікнянської сільської ради.

2. Для забезпечення потреби надання матеріальної допомоги матерям, які після вступу в дію даної Програми народили дитину та протягом останніх 360 днів до дати народження дитини проживали та були зареєстровані в населених пунктах, що входять до складу Вікнянської об’єднаної територіальної громади: с. Вікно, с. Онут, с. Брідок, с. Митків, с. Самушин, с. Мосорівка Заставнівського району Чернівецької області, в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 270 тис. грн. без урахування щорічної інфляції.

Прогнозовані показники необхідних обсягів фінансування наведені у таблиці.

Період дії Програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

Обсяг фінансування (тис. грн.) з сільського бюджету

70 000

90 000

110 000

270 000

 

Вікнянський сільський голова                                            Ковалюк І.Д.

 

 

Додаток 2

до рішення ХІХ сесії VII скликання

Вікнянської сільської ради

07.06.2018 №49-19/2018

 

ПОРЯДОК

надання матеріальної допомоги

батькам при народженні дитини

 

1. Цей Порядок надання матеріальної допомоги цільового спрямування одному з батьків дитини (опікуну), який зареєстрований разом з дитиною, що народилася після дати вступу в дію даної Програми та протягом останніх 360 днів до дати народження дитини був зареєстрований у населених пунктах, що входять до складу Вікнянської об’єднаної територіальної громади: с. Вікно, с. Онут, с. Брідок, с. Митків, с. Самушин, с. Мосорівка Заставнівського району Чернівецької області (далі – Порядок), визначає умови та механізм виплати матеріальної допомоги цільового спрямування при народженні дитини (далі – матеріальна допомога).

2. Право на отримання матеріальної допомоги відповідно до цього Порядку мають один з батьків дитини (опікун), який зареєстрований разом з дитиною, що народилася після дати вступу в дію даної Програми та протягом останніх 360 днів до дати народження дитини був зареєстрований у населених пунктах що входять до складу Вікнянської об’єднаної територіальної громади: с. Вікно, с. Онут, с. Брідок, с. Митків, с. Самушин, с. Мосорівка Заставнівського району Чернівецької області.

3. Матеріальна допомога батькам (опікунам) виплачується за рахунок коштів сільського бюджету.

4. Виконавчий комітет Вікнянської сільської ради:

4.1. Приймає заяви від батьків (опікунів).

4.2. Проводить перевірку на відповідність заяв встановленим вимогам.

4.3. Веде публічний реєстр батьків (опікунів), яким належить отримання матеріальної допомоги при народженні дитини;

4.4.   Не менше ніж раз на місяць виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення про виплату матеріальної допомоги батькам (опікунам) при народжені дитини.

5. Сума матеріальної допомоги становить 3 000 (три тисячі) гривень за першу дитину в сім’ї, 4 000 (чотири тисячі) гривень за другу дитину, 5 000 (п’ять тисяч) гривень за третю та наступних дітей, що народились після дати вступу в дію Програми.

6.      Всі заяви, які надійшли до виконкому,  в обов’язковому порядку виносяться на розгляд найближчог

о чергового засідання Виконавчого комітету сільської ради.

7. Упродовж трьох робочих днів з моменту прийняття заяви про призначення і виплату матеріальної допомоги виконком надсилає копію цього рішення батькам (опікунам).

8.      Після отримання копії рішення виконавчого комітету сільської ради про призначення матеріальної допомоги батьки (опікуни) протягом 30 днів звертаються до банківської установи (далі  –  Уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунку. До заяви додається копія рішення виконавчого комітету сільської ради про призначення матеріальної допомоги.

9. Після відкриття рахунку для переказу коштів батьки (опікуни) повідомляють його реквізити виконавчому комітету Вікнянської сільської ради шляхом надання заяви довільної форми із відповідними реквізитами.

10. Виконком переказуєматеріальну допомогу на вказані реквізити протягом 5 днів.

11. Виплата допомоги при народженні дитини припиняється (не виплачується) у випадку:

11.1. Позбавлення отримувача допомоги батьківських прав.

11.2. Відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав.

11.3. Тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.

11.4. Припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини.

12.    Кошти матеріальної допомоги у випадку, передбаченому пунктом 11 цього Порядку, повертаються заявником добровільно або у судовому порядку.

 

 

Вікнянський сільський голова                                         Ковалюк  І.Д.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора